Hva skjer?

Vi leser Bibelen sammen

Hver mandag møtes de som har lyst til å lese fra Bibelen sammen i Bjørkelangen kirke. Kl 21.00 - 22.00. 

Det er Jostein Holmedahl som leder kveldene med svært enkle rammer og trygt innenfor smittevernreglene som myndighetene har satt.

Les mer her.

HØSTSEMESTERET 2020:    Tro i krise

Fil 4, 6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Kjære alle sammen i Bjørkelangen Normisjon.

Bjørkelangen Normisjon avlyser alle arrangementer ut året pga. tiltakene som er innført for å hindre mer spredning av viruset. Bedehuset leies heller ikke ut i denne tidsperioden. 
På vegne av styret, Solveig Aarstad Filberg.


VÅRSEMESTERET 2021

Det er ikke mye som er klart for vårsemesteret enda. Og vi har ingen kontroll på når vi kan nærme oss noe vi kan kalle "normalt" i forhold til Koronapandemien. 

"Bønn for Aurskog Høland" er et bønnefellesskap der de som vil være med og be til Gud sammen er velkommen. Der er Den norske kirke med, pinsemenigheter, Normisjon, Misjonssambandet, - alle fra hele kommunen. "Bønn for Aurskog Høland" organiseres av Jan Tore Anthonisen (tlf. 406 48 662)

Kom på samlingene en tirsdag i måneden på Bjørkelangen bedehus kl. 19.00:

19. januar, 16. februar (sammen med ungdommen!), 23. mars og 27. apri.

2. pinsedag, den 24. mai er det fellessamling på Filadelfia, Fosser.

Mens vi må holde oss hjemme, kan vi be der vi er;

- for Korona-pandemien generelt og i kommunen vår spesielt

- Aurskog-Høland-bønnen (se under)

- Be for tettstedene i kommunen, Rømskog, Setskog, Hemnes, Løken, Bjørkelangen og Aurskog

- Be for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. (se under)

Aktivitetskalender for bruken av Bjørkelangen bedehus.

Godt nytt år!

10/01/2019

"Nestekjærlighet". Det er tema for vårsemesteret på Bjørkelangen bedehus. Det vil blo belyst fra forskjellige sider; av en lokalpolitiker, en diakon, fra misjonsperspektivet og mange fler.