Hva skjer?

Vi leser Bibelen sammen
Hver mandag i Bjørkelangen kirke. Kl 20.00 - 21.00. 

Jostein og Terje Holmedahl har ansvar for disse kveldene med fokus på Guds Ord og stillhet.

Vårsemesteret 2022. 

Tema: «Jesus i møte med mennesker».

Torsdag 7. april kl 17.30: "Zett". Aktivitetstilbud for barn og unge fra 4 år til og med 7. klasse. Første samling på to år.

Onsdag 6. april kl. 19.30: Onsdagsmøte.                              Taler: Dag W. H. Stang

Søndag 24. april kl. 16.30: Storsamling

Onsdag 11. mai kl. 19.30: Onsdagsmøte.                                          Taler: Elin Marie Østbø

Søndag 22. mai kl. 16.30: Storsamling

Onsdag 8. juni kl. 19.30: Onsdagsmøte

Søndag 19. juni kl. 16.30: Storsamling.                  Forhåpentligvis utendørs.

Hver tredje tirsdag kl. 19.00 har Klava santalforening møte i hjemmene.           Kontakt: Annelis Holmedahl, tlf. 975 10 122.Bønn for Aurskog Høland

"Bønn for Aurskog Høland" er et bønnefellesskap der de som vil være med og be til Gud sammen er velkommen. Der er Den norske kirke med, pinsemenigheter, Normisjon, Misjonssambandet, - alle fra hele kommunen. "Bønn for Aurskog Høland" organiseres av Jan Tore Anthonisen (tlf. 406 48 662)

Kom på samlingene en tirsdag i måneden på Bjørkelangen bedehus kl. 19.00:

Datoene for høsten kommer snart.   Mens vi må holde oss hjemme, kan vi be der vi er;

- for Korona-pandemien generelt og i kommunen vår spesielt

- Aurskog-Høland-bønnen (se under)

- Be for tettstedene i kommunen, Rømskog, Setskog, Hemnes, Løken, Bjørkelangen og Aurskog

- Be for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. (se under)

Aktivitetskalender for bruken av Bjørkelangen bedehus.

Godt nytt år!

10/01/2019

"Nestekjærlighet". Det er tema for vårsemesteret på Bjørkelangen bedehus. Det vil blo belyst fra forskjellige sider; av en lokalpolitiker, en diakon, fra misjonsperspektivet og mange fler.

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!