Innkalling til Årsmøte i Bjørkelangen Normisjon 2022

Innkalling til årsmøte i Bjørkelangen Normisjon

Tid: Onsdag 26. januar kl. 19.00

Sted: Bjørkelangen bedehus

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av dagsorden

Sak 3 Konstituering

Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokoll

Sak 4 Årsmelding fra de ulike gruppene

Sak 5 Regnskap 2021

Sak 6 Valg av hovedstyret, husstyret, revisorer og valgkomité

Sak 7 Videre drift av Bjørkelangen bedehus

Informasjon om status

Sak 8 Budsjett

Sak 9 Innkomne forslag

Ingen forslag innkommet

Irén Aarstad Solveig Aarstad Filberg Nathaly S. Galvez

styreleder styremedlem styremedlem

sign. sign. sign.

Bjørn Skogstad Unni Skullerud Førrisdahl Liv Ragnhild Kongtorp

Styremedlem styremedlem varamedlem

sign. sign. sign. 

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!