Der vi kjører forbi

16/04/2019

Bjørkelangen? Ja, det er der vi kjører forbi på vei til Sverige. Det er jo ikke noe positivt, men påske, "pesach", betyr forbigang. Dét er positivt!

Israelsfolket fikk ikke forlate Egypt. Gud Herren rammet egypterne med den ene ulykken verre enn den andre. Til slutt ville han drepe den førstefødte i alle familier. For å slippe unna, fikk israelittene beskjed om å slakte et påskelam og stryke blodet på dørstolpene. Når dødsengelsen så blodet, ville han gå forbi og husets førstefødte bli spart.

Når jødene feirer påske, er det denne begivenheten de markerer, engelens forbigang ("passover" på engelsk. Det var den høytiden Jesus og displene feiret. Samtidig ble deres påskefeiring nnstiftelsen av en ny forbigang. Alle som vil, kan få la Jesu blod rense bort all synd og fordervelse. Og den evige død skal gå forbi.

God påske!

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!