Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.

Viktig melding fra styret:

Kjære medlemmer i Bjørkelangen Normisjon.

Regjeringen kom den 7. april med nye bestemmelser knyttet til koronapandemien:

«Kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil være forbudt frem til 15. juni.»

På bakgrunn av dette har styret i Bjørkelangen normisjon besluttet å følge denne bestemmelsen ved å utsette alle våre arrangementer i vårhalvåret til høsthalvåret. Det vil heller ikke være mulig å leie bedehuset til noe arrangement i resten av vårhalvåret 2020.

Dersom det viser seg at vi på noen måte kan få til en samling, vil du få beskjed.


I denne situasjon er det stor kreativitet både innenfor Normisjon og i ulike menigheter. Du kan delta i møter og gudstjenester flere steder i landet.

Her er noen lenker å klikke på:

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Bjørkelangen Normisjon 100 år

I 2020 er det hundre år siden Bjørkelangen indremisjonsforening ble stiftet.

Det har skjedd ganske mye på de årene. Bedehus har vært planlagt og bygd, revet og nye er bygd. I forrige århundre var det indremisjonsforeninger og bedehus i alle små grender; flere er blitt innlemmet i Bjørkelangen Indremisjon.

I 2001 gikk Norsk Luthersk Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjonen sammen og ble til Normisjon. Derfor er det Bjørkelangen Normisjon som feirer sitt hundreårsjubileum i år.