Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.

Viktig melding fra styret:

Kjære medlemmer i Bjørkelangen Normisjon.

Datoene for høstens aktivitet på Bjørkelangen bedehus er klare. Hva som skal skje på de enkelte møtene kommer vi tibake til. Se her.


Region Øst legger ut andakter, misjonsmøter og annet oppbyggelig. Følg med her.
Her er noen direkte lenker:


Vårbrev til dere alle:

Vi i styret savner dere og savner fellesskapet med dere. På grunn av smittefaren har myndighetene som vi alle vet, besluttet at det er best for oss alle å holde avstand. Dersom det blir tatt nye beslutninger, vil styret vurdere hva vi da skal gjøre.

Vi vil minne om alle de flotte tilbudene av digitale gudstjenester, møter, andakter som finnes på nett. Mer informasjon om dette finner du på Facebook - for eksempel under de ulike menighetene.

Det blir også en form for gudstjeneste fra kirkene på 17. mai. - Følg med!


Vi er heldige og takknemlige som har så mange dyktige, omsorgsfulle og villige mennesker i vårt fellesskap. Vi vet at det er flere som også i det stille, stiller opp for mennesker med forskjellige oppgaver - for eksempel med å handle. De av dere som har barn som nå har vært hjemme lenge fra skolen, har også hatt en ny situasjon og som for noen kan være utfordrende. Samtidig erfarer vi at både voksne, ungdommer og barn har vært utrolig kreative og tar sin del av denne dugnaden. I arbeidslivet har det også vært endringer for mange. Men vi er sammen i denne dugnaden.

I fellesskap står vi på - tusen takk for at dere holder ut.

Vi ønsker alle en fortsatt god vår og legger ved en «koronainnspilling» med Odd Nordstoga & Ingebjørg Bratland av salmen «No livnar det i lundar» (Klikk for å høre!)

Tekst: E.Blix, 1875 Melodi: L.M. Lindemann, 1875


No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord
og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde og utan solarglad


Ta vare på deg sjøl og hverandre. Om ikke lenge kan vi være sammen igjen.

Hilsen Styret i Bjørkelangen normisjon

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Bjørkelangen Normisjon 100 år

I 2020 er det hundre år siden Bjørkelangen indremisjonsforening ble stiftet.

Det har skjedd ganske mye på de årene. Bedehus har vært planlagt og bygd, revet og nye er bygd. I forrige århundre var det indremisjonsforeninger og bedehus i alle små grender; flere er blitt innlemmet i Bjørkelangen Indremisjon.

I 2001 gikk Norsk Luthersk Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjonen sammen og ble til Normisjon. Derfor er det Bjørkelangen Normisjon som feirer sitt hundreårsjubileum i år.