Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.

Onsdag den 27. september kl. 19.00 får vi besøk av den kjente forfatteren Levi Henriksen fra Kongsvinger. Henriksen er kjent for å legge handlingen i sine noveller og romaner til den fiktive bygda Skogli, hvor han skildrer bygdefolkets liv på godt og vondt. I virkeligheten speiler dette den lille bygda Granli, noen kilometer utenfor byen Kongsvinger, hvor Henriksen har bodd det meste av sitt liv. 

Tema for kvelden: "Tro, tvil og bibelspråk i Levi Henriksens bøker."


Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!