Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Lys i mørke

Det er tussmørkt hele dagen. "November" heter fenomenet; det er noe årvisst. Like årvisst er det at vi henter fram lys, både til å ha i staken og til å henge ute. Det skal ikke mye lys til å fortrenge mørket. Advents- og julelysene tennes mot en mørk bakgrunn.

Og hvis vi ser på det store bildet, med alt som er vondt og vanskelig, alle ondskap og djevelskap som folk kan skape i verden, er bakgrunnen enda mørkere. Tenk, inn i dette voldsomme mørket var det det store lyste ble tent den første julen, - og det var forutsagt i hundrevis av år på forhånd; "Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram... For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste." (Jes. 9.)

Og vårt kall i denne mørke verden er ikke å forbanne mørke, men  å bære med oss og dele dette lyset. God advents- og juletid!