Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.


VI ØNSKER ALLE EN VELSIGNET JUL OG ALT GODT FOR DET NYE ÅRET.

Nå er vårens program i hovedtrekk klart. Se "Hva skjer?"Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!