Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.


Zett startet før sommeren opp igjen etter to års koronapause! 

Aktivitetstilbud for barn&unge fra 4 år til og med 7. klasse. Annen hver torsdag kl 17.30 - 19.15.

Første samling blir kunngjort snart.

Velkommen!


Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!