Foto: Per Olav Myrtrøen
Foto: Per Olav Myrtrøen

Bedehuset for hele bygda

Bjørkelangen bedehus ligger i Stasjonsveien. Der kan alle komme og oppleve et godt fellesskap, varme og nærhet.

Bedehuset kan også leies til familieselskaper, kurs og andre arrangementer.

Bjørkelangen Normisjon gjennom 100 år

Bjørkelangen Normisjon, tidligere Bjørkelangen Indremisjon, er i år 100 år. På mange måter har foreningen fulgt Bjørkelangens utvikling. Foreningen eier Bjørkelangen Bedehus som nå ligger i Stasjonsveien. Huset har rommet mange aktiviteter opp gjennom tiden, og mange Bjørkelanginger har på ulik vis bidratt i virksomheten - noen mer synlig og andre i det stille. I alle disse årene har det vært tilbud til alle aldersgrupper. Tilbud hvor sangen og musikken har hatt en sentral plass i tillegg til forkynnelsen.

Det første bedehuset på Bjørkelangen ble bygget i slutten av 1890-årene i Skrepstadbyen som området ble kalt. Før Urskog-Hølandsbanen, Tertitten, kom til Bjørkelangen i 1896, var Skrepstad sentrum på Bjørkelangen. Bildet er fra innvielsen av det staselige bedehuset på Skrepst

Unni Skullerud Førrisdahl, som er sekretær i jubileumsåret, har skrevet ned den omfattende historien. Les den her.


Vår julehilsen med ønske om riktig god jul skulle vi så gjerne gitt deg ansikt til ansikt, over en kaffekopp, med et smil og blikk, spurt deg om dine tanker om julehøytiden vi har fremfor oss. Spurt deg «hvordan har du det?»

Bli med og lese Bibelen sammen. Sted: Bjørkelangen kirke. Tid: hver mandag kl. 21.00 til 22.00. Ta med Bibelen (helst på papir, men digitalt duger). Jostein Holmedahl leder oss i å dele Guds ord inntil en time på sein kveldstid.

Bjørkelangen Normisjon 100 år

I 2020 er det hundre år siden Bjørkelangen indremisjonsforening ble stiftet.

Det har skjedd ganske mye på de årene. Bedehus har vært planlagt og bygd, revet og nye er bygd. I forrige århundre var det indremisjonsforeninger og bedehus i alle små grender; flere er blitt innlemmet i Bjørkelangen Indremisjon.

I 2001 gikk Norsk Luthersk Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjonen sammen og ble til Normisjon. Derfor er det Bjørkelangen Normisjon som feirer sitt hundreårsjubileum i år.