Hva skjer?

Vi leser Bibelen sammen

Hver mandag møtes de som har lyst til å lese fra Bibelen sammen i Bjørkelangen kirke. Kl 21.00 - 22.00. 

Det er Jostein Holmedahl som leder kveldene med svært enkle rammer og trygt innenfor smittevernreglene som myndighetene har satt.

Les mer her.

HØSTSEMESTERET 2020:    Tro i krise

Fil 4, 6-7: «Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Kjære alle sammen i Bjørkelangen Normisjon.

Bjørkelangen Normisjon avlyser alle arrangementer ut året pga. tiltakene som er innført for å hindre mer spredning av viruset. Bedehuset leies heller ikke ut i denne tidsperioden. 
På vegne av styret, Solveig Aarstad Filberg.


VÅRSEMESTERET 2021

Det er ikke mye som er klart for vårsemesteret enda. Og vi har ingen kontroll på når vi kan nærme oss noe vi kan kalle "normalt" i forhold til Koronapandemien. 

"Bønn for Aurskog Høland" er et bønnefellesskap der de som vil være med og be til Gud sammen er velkommen. Der er Den norske kirke med, pinsemenigheter, Normisjon, Misjonssambandet, - alle fra hele kommunen. "Bønn for Aurskog Høland" organiseres av Jan Tore Anthonisen (tlf. 406 48 662)

Kom på samlingene en tirsdag i måneden på Bjørkelangen bedehus kl. 19.00:

19. januar, 16. februar (sammen med ungdommen!), 23. mars og 27. apri.

2. pinsedag, den 24. mai er det fellessamling på Filadelfia, Fosser.

Mens vi må holde oss hjemme, kan vi be der vi er;

- for Korona-pandemien generelt og i kommunen vår spesielt

- Aurskog-Høland-bønnen (se under)

- Be for tettstedene i kommunen, Rømskog, Setskog, Hemnes, Løken, Bjørkelangen og Aurskog

- Be for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. (se under)

Aktivitetskalender for bruken av Bjørkelangen bedehus.

Vår julehilsen med ønske om riktig god jul skulle vi så gjerne gitt deg ansikt til ansikt, over en kaffekopp, med et smil og blikk, spurt deg om dine tanker om julehøytiden vi har fremfor oss. Spurt deg «hvordan har du det?»

Bli med og lese Bibelen sammen. Sted: Bjørkelangen kirke. Tid: hver mandag kl. 21.00 til 22.00. Ta med Bibelen (helst på papir, men digitalt duger). Jostein Holmedahl leder oss i å dele Guds ord inntil en time på sein kveldstid.

Temaet for høstsemesteret er "Tro i krise". Vi lever jo i en krisetid. Tallet på nye smittede i Koronapandemien når stadig nye høyder både i inn- og utland. De fleste av oss som bor på Bjørkelangen kjenner oss vel rimelig trygge, men skal vi krysse en kommunegrense eller dra "te byen" tenker vi oss om en ekstra gang.

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Bjørkelangen? Ja, det er der vi kjører forbi på vei til Sverige. Det er jo ikke noe positivt, men påske, "pesach", betyr forbigang. Dét er positivt!

Snart er det påske. Jesus er på vei mot Jerusalem sammen med sine disipler. Det er ikke første gangen de skal til Jerusalem i påskehøytiden, men noe er annerledes. Det kjenner disiplene på seg. Gang etter gang stanser Jesus opp, tar dem til side og forteller med stort alvor at Han skal lide og dø. Og han skal oppstå igjen....

«Jeg er så redd for å dø, Alf,» sa mora til Alf Prøysen da hun lå for døden. Hun var så fattig at hun trodde ikke hun skulle komme inn i himmelen. Og så var det det at eldstedattera var født utenfor ekteskap...