Hva skjer?

Vi leser Bibelen sammen

Når smittesituasjonen tillater det, møtes de som har lyst til å lese fra Bibelen sammen hver mandag i Bjørkelangen kirke. Kl 20.00 - 21.00. 

NB! FOR TIDEN ER DET PAUSE!

Det er Jostein Holmedahl som leder kveldene med svært enkle rammer og trygt innenfor smittevernreglene som myndighetene har satt.

Les mer her.

Bjørkelangen Normisjon markerte sitt 100-årsjubileum i 2020. 

Foreningens sekretær, Unni Skullerud Førrisdahl, har skrevet ned den omfattende historien. Les den her.


VÅRSEMESTERET 2021

Vi har valgt å lage et program for våren 2021. Vi tar én uke av gangen og lytter til FHI og Regjeringen. Nå har vi en pandemisk bakketopp til å forsere. Det betyr at vi må avlyse møtet den 21. april.

Når det gjelder gjennomføring av årsmøtet, har vi besluttet å flytte dette til onsdag 19. mai kl. 19.00. Det betyr at møtet med Leif Gordon Kvelland blir en annen gang.

Vi går ikke god for alt på TV Visjon Norge. Men dette innslaget med Sigmund Danielsen kan vi anbefale.   Temaet er: Nærhet og sjelesorg:   Studio Direkte - Nærhet og sjelesorg - YouTube


"Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!" Salme 118,24

Vi ønsker deg alt godt så lenge. Vi gleder oss til å treffes.

På vegne av styret,

med vennlig hilsen Solveig Aarstad Filberg

Mai

Onsdag 19/5 Årsmøte kl. 19.00

Juni

Søndag 13/6 Storsamling kl. 16:30 - Margrethe Kollerud Overskott                                                                            NB! Mulig på uteområdet til Fossheim - mer informasjon kommer 


SISTE! SISTE!
Den 13.10. får vi besøk av generalsekretær Kjetil Vestel Haga.   Vi inviterer de andre foreningene i bygda.

Bønn for Aurskog Høland

"Bønn for Aurskog Høland" er et bønnefellesskap der de som vil være med og be til Gud sammen er velkommen. Der er Den norske kirke med, pinsemenigheter, Normisjon, Misjonssambandet, - alle fra hele kommunen. "Bønn for Aurskog Høland" organiseres av Jan Tore Anthonisen (tlf. 406 48 662)

Kom på samlingene en tirsdag i måneden på Bjørkelangen bedehus kl. 19.00:

19. januar, 16. februar (sammen med ungdommen!), 23. mars og 27. apri.

2. pinsedag, den 24. mai er det fellessamling på Filadelfia, Fosser.

Mens vi må holde oss hjemme, kan vi be der vi er;

- for Korona-pandemien generelt og i kommunen vår spesielt

- Aurskog-Høland-bønnen (se under)

- Be for tettstedene i kommunen, Rømskog, Setskog, Hemnes, Løken, Bjørkelangen og Aurskog

- Be for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen. (se under)

Aktivitetskalender for bruken av Bjørkelangen bedehus.

Bli med og lese Bibelen sammen. Sted: Bjørkelangen kirke. Tid: hver mandag kl. 21.00 til 22.00. Ta med Bibelen (helst på papir, men digitalt duger). Jostein Holmedahl leder oss i å dele Guds ord inntil en time på sein kveldstid.

Temaet for høstsemesteret er "Tro i krise". Vi lever jo i en krisetid. Tallet på nye smittede i Koronapandemien når stadig nye høyder både i inn- og utland. De fleste av oss som bor på Bjørkelangen kjenner oss vel rimelig trygge, men skal vi krysse en kommunegrense eller dra "te byen" tenker vi oss om en ekstra gang.

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Bjørkelangen? Ja, det er der vi kjører forbi på vei til Sverige. Det er jo ikke noe positivt, men påske, "pesach", betyr forbigang. Dét er positivt!

Snart er det påske. Jesus er på vei mot Jerusalem sammen med sine disipler. Det er ikke første gangen de skal til Jerusalem i påskehøytiden, men noe er annerledes. Det kjenner disiplene på seg. Gang etter gang stanser Jesus opp, tar dem til side og forteller med stort alvor at Han skal lide og dø. Og han skal oppstå igjen....

«Jeg er så redd for å dø, Alf,» sa mora til Alf Prøysen da hun lå for døden. Hun var så fattig at hun trodde ikke hun skulle komme inn i himmelen. Og så var det det at eldstedattera var født utenfor ekteskap...

Godt nytt år!

10/01/2019

"Nestekjærlighet". Det er tema for vårsemesteret på Bjørkelangen bedehus. Det vil blo belyst fra forskjellige sider; av en lokalpolitiker, en diakon, fra misjonsperspektivet og mange fler.