Hva skjer?Torsdag 5. desember kl. 17.30     Z                               Barneklubb for barn fra 4 år t.o.m. 7. klasse


Lørdag 7. desember kl. 12.00 Formiddagstreff.            Sang- og musikkprogram ved Taddeus.


Onsdag 11. desember kl. 12.00 Klava santalforening       hos Sidsel Næss, Østrengveien 73, Løken


Torsdag 19. desember kl. 16.30  Z / adventssamling for alle En lekende adventsstund på Bedehuset


Lørdag 28. desember kl. 16.30 Juletrefest                    Program, taler, m.m. blir annonsert


Onsdag 15. januar 2020 kl. 19.00 Onsdagsmøte.           Tale av Leif Gordon Kvelland


Søndag 26. januar 2020 kl. 16.30 Storsamling.               Tale av Trond Rønning


Onsdag 29. januar 2020 kl. 19.00 Årsmøte i Bjørkelangen Normisjon. Alle medlemmer oppfordres til å komme.


Søndag 23. februar 2020 kl. 16.30 Storsamling.             Tale av Preben Colstrup


Tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.30 Sangevangelistene Marit og Irene kommer. Mer informasjon følger.


Søndag 29. mars 2020 kl. 16.30 Storsamling.                  Tale av Alf Henry Rasmussen

Aktivitetskalender for bruken av Bjørkelangen bedehus.

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Bjørkelangen? Ja, det er der vi kjører forbi på vei til Sverige. Det er jo ikke noe positivt, men påske, "pesach", betyr forbigang. Dét er positivt!

Snart er det påske. Jesus er på vei mot Jerusalem sammen med sine disipler. Det er ikke første gangen de skal til Jerusalem i påskehøytiden, men noe er annerledes. Det kjenner disiplene på seg. Gang etter gang stanser Jesus opp, tar dem til side og forteller med stort alvor at Han skal lide og dø. Og han skal oppstå igjen....

«Jeg er så redd for å dø, Alf,» sa mora til Alf Prøysen da hun lå for døden. Hun var så fattig at hun trodde ikke hun skulle komme inn i himmelen. Og så var det det at eldstedattera var født utenfor ekteskap...

Godt nytt år!

10/01/2019

"Nestekjærlighet". Det er tema for vårsemesteret på Bjørkelangen bedehus. Det vil blo belyst fra forskjellige sider; av en lokalpolitiker, en diakon, fra misjonsperspektivet og mange fler.