Hva skjer?

Bjørkelangen Normisjon er 100 år i 2020. Det blir markert på forskjellige måter gjennom året, til tross for at koronapandemien setter store begrensninger for vår aktivitet.

Tema for jubileumsåret er "Barnetro".

Datoene for høstens aktivitet på Bjørkelangen bedehus er klare. Hva som skal skje på de enkelte møtene kommer vi tibake til.

Storsamlinger:

30. august

27. september

6. desember

28. desember

Onsdagsmøter

19. august

09. september

28. oktober

25. november

9. desember

Bedehuset er fortsatt delvis stengt på grunn av smittevernrestriksjoner.

Tirsdag 16. juni kl. 19.00: Klava santalforening har møte på Bedehuset. Ta med mat og Sangbok.


Det blir Sankthansfest på Fossheim, tradisjonen tro, men med en del "koronarestriksjoner".

Se Regionens nettsider for mer info (klikk).


Aktivitetskalender for bruken av Bjørkelangen bedehus.

Klava santalforening av Normisjon markerte sitt 100 årsjubileum med jubileumsfest på Bjørkelangen bedehus søndag 25. august.

Fra torsdag 20. til lørdag 21. juni er det Bjørkemart'n. Det er der folk møtes den helgen. I år er det dessuten samkjørt med Musikkfestivalen. Vi regner med det blir et yrende liv i Bjørkelangen sentrum de dagene. Der vil vi gjerne være til stede. Derfor har vi bestilt bod plass, hvor vi vil tilby en stol der folk kan...

Dyrt fedreland

16/05/2019

Det er vår. Fredsdagen har nettopp gått relativt upåaktet hen for mange av oss. Nasjonaldagen kommer vi ikke utenom. Bunad og is, korpsmusikk og flagg. Og, så kommer den på den riktige tida av året.

Bjørkelangen? Ja, det er der vi kjører forbi på vei til Sverige. Det er jo ikke noe positivt, men påske, "pesach", betyr forbigang. Dét er positivt!

Snart er det påske. Jesus er på vei mot Jerusalem sammen med sine disipler. Det er ikke første gangen de skal til Jerusalem i påskehøytiden, men noe er annerledes. Det kjenner disiplene på seg. Gang etter gang stanser Jesus opp, tar dem til side og forteller med stort alvor at Han skal lide og dø. Og han skal oppstå igjen....

«Jeg er så redd for å dø, Alf,» sa mora til Alf Prøysen da hun lå for døden. Hun var så fattig at hun trodde ikke hun skulle komme inn i himmelen. Og så var det det at eldstedattera var født utenfor ekteskap...

Godt nytt år!

10/01/2019

"Nestekjærlighet". Det er tema for vårsemesteret på Bjørkelangen bedehus. Det vil blo belyst fra forskjellige sider; av en lokalpolitiker, en diakon, fra misjonsperspektivet og mange fler.