100-ÅRSJUBILEUM FOR KLAVA SANTALFORENING

Den 25. august 2019 ble 100-årsjubileet til Klava santalforening av Normisjon markert på Bjørkelangen bedehus.

Under jubileumsmarkeringen var det festtale ved Terje Holmedahl, sang og musikk ved Eila Bønsnæs, Tove Bye Grønvold, Ann-Britt Linnemørken Swendsen og Bjørn Kristian Tønneberg. Det var flere hilsener, bl.a. fra regionleder i Normisjon, Annelin Bringaker Hynnekleiv. Kaffe og et gedigent kakebord hadde sin naturlig sentrale plass i bursdagsfeiringen. Annelis Holmedahl, som leder foreningen i jubileumsåret, ledet festen.   Alle fotos: Javier Berrocal ©

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!