AVVIKSSKJEMA

Fylles ut av arrangementsansvarlig, men ta gjerne kontakt med husstyreleder eller utleieansvarlig i tillegg. Disse kan ev. bistå med utfylling av skjemaet.