100-årsjubileum

I 2020 er det hundre år siden BJørkelangen Indremisjon ble til. Det har skjedd ganske mye på de årene. Bedehus har vært planlagt og bygd, revet og nye er bygd. I forrige århundre var det indremisjonsforeninger og bedehus i alle små grender; flere er blitt innlemmet i Bjørkelangen Indremisjon.

I 2001 gikk Norsk Luthersk Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjonen sammen og ble til Normisjon.  Derfor er det Bjørkelangen Normisjon som feirer sitt hundreårsjubileum i år.

I løpet av året blir det forskjellige typer markeringer. Den første er at de kjente sangevangelistene "Marit og Irene" kommer til Bjørkelangen og har møte her tirsdag 25. februar.

Mer info kommer etter hvert.

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!