BRANNVERN

INSTRUKS for brannansvarlig ved arrangement på Bjørkelangen Bedehus

Gitt med hjemmel i brannlovens § 23 med tilhørende forskrifter

BRANNANSVARLIG SKAL FØR ARRANGEMENTET GJØRE SEG KJENT MED:

  • Hvordan brannvesenet varsles.
  • Hvor brannslanger og annet slokkeredskap er plassert.
  • Rømningsveier og nødutganger.

BRANNANSVARLIG SKAL SØRGE FOR AT FØLGENDE ORDENSREGLER OVERHOLDES:

  • Rømningsveier, trapper, korridorer m.v. må ikke sperres med gjenstander som kan hindre fri passasje.

BRANNANSVARLIGES ANSVAR VED BRANN:

  • Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart.
  • Brannansvarlig har ansvaret for at evakuering av bygget foregår rolig og velorganisert.
  • Brannen forsøkes slokket med husbrannslange eller annet slokkeutstyr.

NØDNUMMER:

BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

Brannvernleder

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!