PRISER VED UTLEIE AV BJØRKELANGEN BEDEHUS

gjeldende fra 1. mars 2023

- Hele hovedetasjen en dag:                           kr. 2.000 - halv dag = halv pris *)

Feiing/støvsuging etter arrangementet er leietakers ansvar

- Lite rom /bønnerom med kjøkken:         kr.    500  -  halv dag = halv pris *)

Feiing/støvsuging etter arrangementet er leietakers ansvar

- Kjeller - full dag:                                              kr. 1.000 

Vasking etter arrangementet er leietakers ansvar

- Kjeller - halv dag:                                            kr.    500

Vasking etter arrangementet er leietakers ansvar

- Hele huset en dag:                                           kr. 3.000  -  halv dag = halv pris *)

Feiing/støvsuging etter arrangementet er leietakers ansvar

- Forberedelse dagen før et arrangement: halv pris

*) halv dag  utgjør inntil 4 timer, inkl. forberedelse og rydding.

For avtale om langtidsleie, ta kontakt.

Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!