PRISER VED UTLEIE AV BJØRKELANGEN BEDEHUS

- Hele hovedetasjen en dag:                       kr. 1.600

Feiing/støvsuging etter arrangementet er leietakers ansvar

- Lite rom /bønnerom med kjøkken:        kr.   400

Feiing/støvsuging etter arrangementet er leietakers ansvar

- Kjeller - full dag:                                        kr.   800

Vasking etter arrangementet er leietakers ansvar

- Kjeller - halv dag:                                       kr.   400

Vasking etter arrangementet er leietakers ansvar

- Helehuset en dag:                                        kr. 2.400

Feiing/støvsuging etter arrangementet er leietakers ansvar

- Forberedelse dagen før et arrangement: halv pris