REGLER OG RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV BJØRKELANGEN BEDEHUS

 • Bjørkelangen Bedehus eies og drives av Bjørkelangen Normisjon. Foreningen bygger på Guds ords grunn og arbeider i samsvar med Den Norske Kirkes bekjennelsesskrifter og Normisjons grunnregler. Møter og arrangementer må derfor ikke komme i konflikt med disse. Det er ikke tillatt med politiske møter. Ved utleie følges samme regler.
 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler på Bedehuset.
 • De som bruker Bedehuset må rette seg etter den informasjonen som man finner under skillearket Leietager i HUSPERMEN på kjøkkenet.
 • Natt til lørdag og natt til søndag skal alle arrangement være avsluttet kl. 01.00. Ved spesielle anledninger kan det allikevel gis dispensasjon utover dette.
 • Det er maksimalt tillatt med 96 personer rundt småbord i storsalen, 1. etg.
  Ved plassering som "buss" eller bare stoler, er det totalt tillatt med 122 personer.
 • Det skal alltid være en brannansvarlig på alle arrangement. Normalt er dette møteleder. Ved utleie skal navnet på brannansvarlig skrives i kontrakten.
  Den brannansvarliges oppgaver:
 • Gjøre seg kjent med hvor brannslanger og annet slokkeredskap er plassert, rømningsveier og nødutganger (se Huspermen og merkinger i huset)
 • Passe på at rømningsveier, trapper, korridorer m.v. ikke må sperres med gjenstander som kan hindre fri passasje.
 • Hvis det oppdages brann eller mistenkelig røyk, varsle brannvesenet (110), sørge for evakuering og forsøke å slokke brannen.
 • Ved annonsering av åpne møter, må det gå klart fram i annonsen hvem som er arrangører.
 • Leietager er økonomisk ansvarlig for skader som arrangementet har påført bedehuset.
 • Sikringsutstyr til klatreveggen kan lånes ved forespørsel.
Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!