HUSKELISTE FOR BRUK AV BJØRKELANGEN BEDEHUS

FØR ARRANGEMENTET

 1. Se på "Oversikt over utstyr" (side 2) for å finne ut hvor du finner ekstra bestikk, blendingsgardiner, ekstra bordpynt etc.
 2. Gjør deg kjent med Branninstruks for Bjørkelangen bedehus (side 8 i Huspermen).

UNDER ARRANGEMENTET

 1. Nødutgangen må ikke stenges med møbler og lignende.
 2. Termostater og ovner skal ikke stilles på.
  Hvis det er kaldt i salen, se "Overstyring av varmen" (side 3 i Huspermen).
 3. Vifte for avlufting i salen kan settes på ved behov. Se "Avluftingsvifte" (side 4 i Huspermen).
 4. Hvis oppvaskmaskinen skal brukes, kan den gjerne settes på når arrangementet starter,
  eller beregn minst ½ time for oppvarming. (Se plakat over maskinen eller i Huspermen.)
 5. Ved bruk av lydanlegget og/eller videoprojektor, se "Bruksanvisning for lyd- og bildeutstyr på bedehuset" (side 5 i Huspermen).
 6. Hvis det skulle oppstå vannlekkasje, skru av hovedkranen (side 9 i Huspermen).
 7. Se for øvrig Regler for bruk av Bedehuset (leieavtalen, fins også i Huspermen).

ETTER ARRANGEMENTET

 1. Følg det som står om Opprydding etter arrangement (side 6 i Huspermen).
 2. Sørg for at bedehuset er i minst like bra stand når du forlater det som da du kom dit.
 3. Meld ifra til utleier/husstyret hvis du skulle oppdage noen feil eller mangler
  eller hvis noe blir ødelagt når du bruker bedehuset.
Stasjonsveien 58, 1940 Bjørkelangen
© 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!